MARMORINO CLASSICO

MARMORINO CLASSICO je minerálna omietka s dekoratívnou kresbou pre interiéry a exteriéry. Dekoratívna omietka na báze hydrátu vápna. je odporúčaná ako exkluzívna omietka aj pri použití pre budovy s mimoriadnou historickou hodnotou.

vzorkovník marmorino classico.pdf